Integritetspolicy

I. Allmänna bestämmelser

Nedan beskrivs vår integritetspolicy (nedan kallat "Integritetspolicy") med all information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med utförande av våra tjänster. Personuppgiftsansvarig är Trans Europe Grzegorz Łoboda ul. Dąbska 18K/LU7, 31-572 Kraków NIP: 945-206-45-23.

II. Personuppgifter

Vi på Trans Europe gör allt för att varje användare skulle kunna gå in på vår webbsida transeurope.pl och skicka meddelanden. För att garantera säkerhet och komfort vid beställningar vill vi meddela att varje gång du går in på vår webbsida godkänner du våra kakor samt andra personuppgifter som du frivilligt angivit. All data som du blir ombedd att ange i våra kontaktformulär är nödvändig för att säkerställa utförande av vårt arbete. Det är frivilligt att ange sina personuppgifter. Om du inte anger dina personuppgifter spärras den aktivitet som var förknippad med dina personuppgifter.

III. Typ av data och syfte med behandlingen av dina personuppgifter

Cookies (Kakor)

Trans Europe samlar in automatiskt all information som finns i kakor när du använder vår webbsida. Kakor är små textfiler som skickas till internetanvändaren och som identifierar den så att den aktuella aktiviteten kan genomföras, t.ex. att logga in, samla in statistiska data eller spara data i kontaktformuläret.

Kakor skadar inte datorn, dig som användare eller dina data. Kakor är aktiva när du godkänner dem i din webbläsare och inte tar bort dem från din hårddisk. Det finns många webbläsare som default tillåter att förvara kakor i datorn. Man kan dock ändra inställningar för kakor i webbläsaren så att man kan spärra automatisk hantering av kakor eller användaren får ett meddelande varje gång att kakor sparas i datorn. Detaljerad information om hur man kan hantera kakor finns i webbläsarens inställningar. Tillåter du inte kakor kan det hända att vår webbsida eller några av dess funktionaliteter inte fungerar på ett önskvärt sätt.

Anmälan till kostnadsfria nyhetsbrev

Vill de få våra elektroniska nyhetsbrev ska du fylla i ett formulär och ange din e-postadress och andra uppgifter, t. ex. ditt namn. Då tillägger vi dessa personuppgifter till vår sändlista.

Meddelanden

Trans Europe förbehåller sig rätten att skicka meddelanden till dem vars kontaktuppgifter vi har samlats in och som givit sitt medgivande till behandling av personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Med meddelande menas här all information som direkt hänvisar till våra internettjänster, andra tjänster och produkter (t.ex. ändringar, kampanjer), icke-kommersiella brev (t.ex. gratulationer, personliga kommentarer osv.) och kommersiell information (massutskick, kampanjer, reklam, annat marknadsföringsmaterial). De företag som ger oss i uppdrag att skicka ut kommersiella utskick har ingen tillgång till dina personuppgifter.

Andra blanketter

Olika blanketter, pop-up fönster och annat som temporärt finns på våra webbsidor och som gäller våra internettjänster, andra tjänster och produkter som vi inte hanterar omfattas inte av vår "Integritetspolicy".

IV. Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Vi på Trans Europe garanterar att vi beaktar dina rättigheter som följer från personuppgiftslagen den 29 augusti 1997 r. (se: Dz. U. från 2002., nr 101, pos. 926 med påföljande ändringar), däribland din rätt att begära ändring, uppdatering eller rättelse av dina personuppgifter samt att temporärt eller helt sluta att hantera dina personuppgifter eller att radera dem i de fall de inte är fullständiga, inte längre gäller, är osanna eller ifall de samlats in på ett sätt som bryter mot lagen eller också i de fall de inte längre fullgör de syften till vilka de samlades.

Användaren har rätt att närsomhelst begära att personuppgifterna ska raderas genom att kontakta oss på info@trans-europe.com

Vi använder tekniska och organisatoriska verktyg vars mål är att på bästa möjliga sätt säkra de insamlade personuppgifterna så att obehöriga inte får åtkomst till dem eller inte använder dem på ett obehörigt sätt.

V. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Varje användare omfattas av den gällande versionen av vår integritetspolicy. Vi ska informera våra användare om ändringar i vår integritetspolicy på våra webbsidor.

VI. Ytterligare information

Har du frågor angående vår integritetspolicy kan du kontakta oss genom att sicka ett mejl till: info@trans-europe.com.

All information som är utlagd på vår webbsida utgör inget anbud i enlighet med 66 art. och följande artiklar i handelsbalken (pl. Kodeks Handlowy). Det kan finnas avvikelser i hur de planerade eller de aktuellt utförda objekten är utformade eller vilken omgivning de har.

Lämna ett meddelande
Vi hör av oss fort som möjligt.