Vår fordonsflotta

Buss med presenning för 8 pallar

 • Tillåten last 1200 kg
 • Volym 23 m3
 • 7 pallar: 120 x 100 eller 8 pallar: 120 x 80 cm

Buss med presenning för 10 pallar

 • Tillåten last 1000 kg
 • Volym 26 m3
 • 8 pallar: 120 x 100 eller 10 pallar: 120 x 80 cm

Buss med presenning för 10 pallar med bakgavellyft

 • Tillåten last 1000 kg
 • Volym 25 m3
 • Plattform 240 x 160 cm
 • 8 pallar: 120 x 100 eller 10 pallar: 120 x 80 cm

Rätt fordon - basis
för säker transport

Vår fordonsflotta består av nya, högst treåriga fordon med lämplig utrustning.

Följande finns i varje fordon:

 • minst 8 spännremmar
 • halkskyddsmattor
 • vinkelhakar / hörnskydd
 • snökedjor
 • GPS-övervakning

På kundens begäran kan vi säkra godset med plastfilm och bubbelplast så att de mest krävande varorna kan transporteras.

Varje fordon med bakgavellyft är dessutom utrustat med pallyft så att våra chaufförer kan lasta och lossa godset under alla förhållanden. Våra transporttjänster kännetecknas alltså av säkerhet, hög kvalité samt anpassning till kundens behov. Varan kommer till anvisad plats utan några skador.

När vi söker nya partner i utlandet fokuserar vi på att alla krav ska vara uppfyllda. Så har vi tillgång till drygt 150 fordon i hela Europa och varje fordon uppfyller EURO 6.

Erfarna chaufförer -
nyckeln till framgång

Det bästa fordonet kan inte uppfylla sin funktion utan ansvarsfull chaufför. Vi kan transportbranschen utan och innan och är helt medvetna om att olika problem kan uppstå vid lastning och lossning av gods.

Våra medarbetare är rådiga, tålmodiga och hyfsade. De kan kommunicera på engelska och får kontinuerligt stöd från vår kontroll- och transportavdelning under resan.

Vi satsar på kvalificerade chaufförer, påminner dem om principer för god praxis och ser till att dessa standarder uppfylls varje dag.

Lämna ett meddelande
Vi hör av oss fort som möjligt.